Mittwoch, 9. September 2020

Musiki Flow – ÇeÇen Kızı / Üsküdar'a Gider İken (Katibim) – Live Concert

Musiki Flow established by musician/ researcher Bahar Bingol Gjuka as part of her Ph.D. thesis at the University of Calgary, School of Creative and Performative Arts. 
The group explores and performs music through their interpretation from an inter-cultural perspective. Based on Turkish music and improvisational techniques they improvise, interpret, and learn various kinds of music techniques. 
The musicians making up the ensemble are: 
Bahar Bingöl Gjuka, Project Director, Classical Kemence and Vocal 
Doug Kees, Guitar 
David Puett, Guitar 
Jack Jones, Percussion 
Michael Britt, Video 
Paul Patten, Sound 
Ali Buyuk, Sound Editing 
 
We would like to thank Central Educational Center Instructors and Students, and our community for supporting this project. 
Also, special thanks to Becky Leftwich from Newnan Herald Times, and Positano Pizza Napoletana. #musikiflow #live #universityofcalgary 
 
Musiki Flow, Bahar Bingöl Gjuka tarafından University of Calgary/ Kanada'da yürütmekte olduğu müzik çalışmaları neticesinde kurulmuştur. 
Türk müziğinin doğaçlama ve yorumlama özelliğini temel alarak Newnan/ Georgia'daki müzisyenlerin gönüllü katılımıyla oluşturulmuş araştırma merkezli bir müzik grubudur. 
Türk müziği geleneğinde yetişmemiş müzisyenler doğaçlama, açış ve taksim metodlarını kulanarak eserlere kendi yorumlarını katmışlardır. 
Bahar Bingol Gjuka, Proje Koordinatörü, Klasik Kemençe, Vokal 
Doug Kees, Guitar 
David Puett, Guitar 
Jack Jones, Percussion 
Michael Britt, Video 
Paul Patten, Sound 
Ali Büyük, Sound Editing
 © 2020 Bahar Bingöl Gjuka
 

Keine Kommentare:

Kommentar posten